بارگذاری لوگو

بیماری ویروسی چروگیدگی قهوه ای (روگوز) گوجه فرنگی و فلفل در گلخانه ها را جدی بگیرید.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه بیماری ویروسی چروکیدگی قهوه‌ای میوه گوجه فرنگی خسارت بسیار بالایی را به محصولات می‌تواند وارد کند گفت: در صورت هرگونه غفلتی به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی امکان همه‌گیری، انتشار سریع در فضای گلخانه و فضای باز را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

احمد سبحانی از پیدا شدن ویروس در محصول گوجه فرنگی و فلفل خبر داد و اظهار داشت: این دو محصول در این استان در معرض تهدید ویروس چروکیدگی قهوه‌ای (روگوز) قرار دارد، و لازم است کشاورزان استان مراقبت بیشتری نسبت به محصول خود داشته باشند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه بیماری ویروسی چروکیدگی قهوه‌ای میوه گوجه فرنگی خسارت بسیار بالایی را به محصولات می‌تواند وارد کند گفت: در صورت هرگونه غفلتی به دلیل رعایت نکردن ضوابط بهداشتی امکان همه‌گیری، انتشار سریع در فضای گلخانه و فضای باز را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

سبحانی با بیان اینکه ویروس روگوز ابتدا از سال ۲۰۱۵ در گلخانه‌های کشور اردن و فلسطین مشاهده شد گفت: پس از آن در اروپا و آمریکا و در سال زراعی گذشته نیز در ترکیه به صورت گسترده و در عربستان سعودی هم مشاهده و گزارش شده‌است هرچند تاکنون این بیماری ویروسی به عنوان قرنطینه خارجی است و در کشور دیده نشده اما با توجه به اینکه مزارع گوجه فرنگی کشورهای همسایه از جمله ترکیه در سال ۲۰۲۰ به این ویروس آلوده شدند باید از ورود و شیوع این ویروس در کشور پیشگیری کرد.

وی راه ورود این ویروس را از طریق بذرهای آلوده عنوان کرد و ابراز داشت: به همین دلیل کشاورزان باید از مصرف بذرهای بدون هویت بپرهیزند و با دریافت گواهی سلامت از سالم بودن بذر مورد استفاده مطمئن شوند چراکه انتشار این ویروس از طریق مکانیکی به راحتی امکان پذیر است و اگر بذر آلوده در گلخانه کشت شود نشاءهای حاصله نیز آلوده شده و پس از انتقال به زمین اصلی می‌تواند به راحتی بوته‌های همجوار خود را نیز آلوده کند.دستورالعمل بیماری ویروسی روگوز گوجه فرنگی

دیدگاهتان را بنویسید