بارگذاری لوگو

مانور سراسری نمونه برداری از آفتكش های وارداتی و تولید داخل

مهندس جواد نوروزیان مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات خبر داد:
مانور سراسري نمونه برداري از آفتكش هاي وارداتي و توليد داخل امروز پنجشنبه ١٣ آبان سال ١٤٠٠ برگزار شد.

مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات در حاشیه این مانور سراسری گفت: در راستای پایش و کنترل کیفیت آفتکش های تولیدی و وارداتی  با استفاده از تمامي ظرفيت هاي فني و پشتيباني سازمان و مدريريت هاي حفظ نباتات سراسر كشور، مانور سراسري نمونه برداري از آفتكش هاي وارداتي و توليد داخل  به منظور ارتقا بخشي به كنترل كيفيت اين نهاده مهم كشاورزي در حال انجام است.

مانور  مزبور جهت نمونه برداري از آفتكش هاي موجود در بيش از ١٠٠ انبار  شركت هاي فرمولاتور و واردكننده آفتكش در  ۲۱ استان كشور با كمك ۱۴ تیم ستادی و ۳۱تیم استانی  امروز پنجشنبه ١٣ آبان سال ١٤٠٠ برگزار شد.

نوروزیان افزود: در این اقدام از سموم تولیدی و وارداتی بر اساس دستورالعمل های مربوطه نمونه برداری انجام مي گيرد و نمونه ها جهت انجام بررسي هاي دقيق آزمايشگاهي مطابق با دستورالعمل هاي مربوطه به آزمايشگاه مرجع كنترل كيفيت آفتكش سازمان حفظ نباتات منتقل می گردند.

دیدگاهتان را بنویسید