بارگذاری لوگو

کتاب کنترل زیستی آفات در ایران منتشر شد

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی گفت: بخشی از کتاب کنترل زیستی آفات در ایران به بررسی چالش‌های فعلی پیش روی کنترل بیولوژیک ایران اختصاص دارد و در آن با ارائه پیشنهادهایی، به تشریح رویکردها و اقداماتی که در آینده موجب اعتلا و توسعه کنترل بیولوژیک کشور می‌شود پرداخته شده است.
کتاب کنترل زیستی آفات در ایران منتشر شد
جواد کریمی برنگ در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص انتشار کتاب کنترل زیستی آفات در ایران توسط انتشارات اسپرینگر(springer)، اظهار کرد: کتاب کنترل زیستی آفات در ایران، مروری بر مطالعات و تحقیقات و فعالیت‌های اجرایی کنترل بیولوژیک آفات است که به مدد همکاری 32 استاد، محقق و پژوهشگر و مدیر اجرایی شاغل در دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی وابسته به موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و بخش تولید عوامل بیوکنترل، تدوین شده است. ساختار مطالب کتاب در 4 بخش و در قالب 16 فصل تالیف شده است.

وی افزود: در فصل ابتدایی، به بررسی تاریخچه‌ای از حشره‌شناسی (حشره‌شناسی کشاورزی و حشره‌شناسی پزشکی)، وقایع مرتبط با شروع آموزش حشره‌شناسی و گیاه‌پزشکی در کشور بحث شده و ضمن اشاره به اشخاص موثر در آغاز این فعالیت‌ها، تشکل‌های علمی حشره‌شناسی شامل انجمن حشره‌شناسی ایران، انجمن کنه‌شناسی و انجمن حشره شناسی پزشکی معرفی شده و به کنگره گیاه‌پزشکی ایران نیز پرداخته شده است.

وی ادامه داد: پس از آن سازمان‌های دخیل در تحقیقات و اجرای فعالیت‌های حشره‌شناسی شامل موسسه تحقیقات گیاه پزشکی و سازمان حفظ نباتات معرفی شده و به مراکزی مرتبط چون موسسه تحقیقات علوم دامی، شرکت سهامی کرم ابریشم و انستیتو پاستور اشاره شده است. در نهایت، ضمن شرح روند تکوین کنترل بیولوژیک در کشور، خلاصه‌ای از شرایط فعلی کنترل بیولوژیک به لحاظ گستره کاربرد و میزان تولید عوامل موثر ارائه شده است.

عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی عنوان کرد: 3 بخش دیگر کتاب در قالب 12 فصل به گروه‌های مختلف شکارگرها، پارازیتوییدها و عوامل کنترل میکروبی آفات پرداخته شده است. کفشدوزک‌ها، کنه‌های شکارگر و بال توری‌ها، عناوین عوامل مورد بحث فصول بخش اول است و زنبورهای پارازیتویید، در بخش دوم کتاب به تفکیک بررسی شده‌اند. در بخش سوم عوامل کنترل میکروبی آفات به تفصیل شرح داده شده و باکتری‌ها بیمارگر حشرات، قارچ‌های بیماریزای حشرات، نماتودهای بیمارگر و انگل حشرات و در نهایت ویروس ها و گروه‌های همزیست حشرات، در چهار فصل آمده است.

وی افزود: بخش آخر کتاب به معرفی کنترل بیولوژیک گلخانه در ایران، کنترل بیولوژیک ناقلین عوامل بیماریزای انسان (حشره شناسی پزشکی) و چالش‌های فعلی پیش روی کنترل بیولوژیک ایران اختصاص دارد و در آن با ارایه پیشنهادهایی، به تشریح رویکردها و اقداماتی که در آینده موجب اعتلا و توسعه کنترل بیولوژیک کشور می‌شود پرداخته شده است.

این دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: ایده انتشار این کتاب از سال 2015 و همزمان با انتشار کتابی در خصوص نماتودها در کنترل آفات در نقاط مختلف دنیا طرح شد و از همان زمان، بعد ارائه پیشنهاد به Springer و تصویب پروپوزال، تدوین عنوان هر فصل و بخش انجام و سپس تیم نویسنده فصول از بین اساتید و پژوهشگران برجسته و تعدادی دانش آموخته دکتری شایسته، انتخاب گردید.

وی افزود: این کتاب در حال حاضر زیر چاپ است و در دی ماه جاری به بازار عرضه می‌شود و به کشاورزان و دهقانان تقدیم می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید