بارگذاری لوگو

کنترل پسیل پسته و گلابی با استفاده از کارت زرد پالیز

یکی از روش های اصولی کنترل آفت پسیل گلابی و پسته مبارزه با نسل زمستانگذران آفت می باشد.با توجه به اینکه پسیل پسته و گلابی به شکل حشره کامل در شکافهای خاک زمستانگذرانی می کند و با افزایش درجه حرارت در کنار جوانه ها ظاهر شده و منتظر باز شدن جوانه ها می ماند .البته در این مدت جفتگیری و تخمریزی هم می کند . هر حشره ماده پسیل حدود 450 عدد تخم در کنار جوانه های متورم شده می گذارد که هر یک از این تخم ها تبدیل به پوره های پسیل شده و جمعیت جدیدی را در بهار ایجاد می کنند.
استفاده از کارت زرد برای شکار حشرات کامل یک از بهترین و کم هزینه ترین روش های کنترل پسیل پسته و گلابی است.برای هر درخت یک عدد کارت زرد پالیز را در وسط تاج درختان نصب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید